Zasaditev cipres in polaganje travne ruše v Laznici